Hướng dẫn chuyển crypto miễn phí giữa hai tài khoản Binance ngang hàng (P2P)

Blog

Nếu bạn và bạn của bạn cùng dùng tài khoản Binance và bạn muốn chuyển usdt cho bạn của bạn mà không mất phí chuyển thì làm thế nào? Lưu ý nếu như cách chuyển thông thường giữa 2 địa chỉ ví crypto bất kỳ trong cùng Binance cũng đều mất phí, ví dụ nếu chuyển USDT phí là 1 usdt.

Dưới đây là hướng dẫn bạn cách chuyển ngang hàng giữa 2 tài khoản Binance hoàn toàn free.

Lưu ý: Binance hiện hỗ trợ chuyển ngang hàng 12 loại tiền điện tử BTC, BUSD, BNB, BIDR, DAI, DOGE, ETH, EOS, NGN, RUB, USDT, UAH.

 • Bước 1: Vào Ví (1) > P2P (2) > Chuyển (3)
 • Bước 2: Gửi (4)
 • Bước 3: Nhập Số điện thoại (5) hoặc địa chỉ Email của tài khoản bạn của bạn, rồi click Tiếp
 • Bước 4:
  – Chọn loại crypto mà bạn muốn chuyển (7), ở ví dụ này mình chọn USDT. (Bạn có thể chuyển BTC, BUSD, BNB, BIDR, DAI, DOGE, ETH, EOS, NGN, RUB, USDT, UAH)
  – Chọn số lượng coin muốn chuyển (8)
  – Nhấn Xác Nhận (9) để hoàn thành quá trình chuyển.
 • Bước 5: Sau Bước 4, tiền đã vào ngay tài khoản bạn của bạn hoàn toàn miễn phí, bảo bạn của bạn check Ví sẽ có tiền đổ vào.

Trả lời