Hướng dẫn rút 0.1 EIFI về ví Trust

Blog


Hệ thống Etherconnect cho rút thử nghiệm 0.1 EIFI về ví, ở thời điểm hiện giá EIFI trên Pancake là $350. Như vậy 0.1 EIFI là $35 tương đương với 800k VND. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để rút về ví của bạn nhé.

1. Contract: 0xbbf33a3c83cf86d0965a66e108669d272dfe4214
2. https://etherconnect.co/account/update-wallet
3. https://etherconnect.co/eifi/withdraw

One thought on “Hướng dẫn rút 0.1 EIFI về ví Trust

Trả lời